Arno Marx

fotografie boeit mij al mijn hele leven. Eerst enthousiast analoog en in zwart/wit. Nu, misschien nog wel met meer enthousiasme, digitaal.

Met name straatfotografie spreekt me erg aan.Straatfotografie richt zich op mensen en hun gedrag in het openbaar. Het verstillen van de interactie tussen de mensen onderling of de mensen en hun omgeving, geeft inzicht in wie we zijn en wat we doen.

Maar ook andere takken van de fotografie zoals landschapsfotografie spreken mij aan.

Photon is voor mij een klankbord. We beoordelen elkaars foto's op een eerlijke manier met als doel om ons als fotograaf te blijven ontwikkelen. "’